MAC EDU Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế
MAC EDU
MAC EDU

CHƯƠNG TRÌNH HỌC MAC EDU

Tiếng Anh giao tiếp
communication Mac

Chương trình học sẽ chú trọng xây dựng khả năng phản xạ giao tiếp bằng tiếng Anh trên nền tảng vốn từ vựng, ngữ pháp tập trung cốt lõi và kỹ năng phát âm chuẩn Anh

Xem thông tin

IELTS học thuật & tổng quát
ielts academic & general

Chương trình học sau khi xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ chuẩn (đảm bảo khả năng giao tiếp chuyên sâu) sẽ tập trung đào tạo kỹ năng nghe, nói, đọc, viết phục vụ kỳ thi IELTS

Xem thông tin

tiếng anh doanh nghiệp
BUSINESS mac Support

Chương trình học phục vụ yêu cầu của doanh nghiệp đưa ra. Chương trình xây dựng kỹ năng ngôn ngữ bao gồm cả vốn từ vựng chuyên sâu và kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh

Xem thông tin

Học trực tuyến
E-Learning

Chương trình học đáp ứng nhu cầu học của các học viên không có khả năng học trực tiếp vì lý do địa lý. Nội dung kiến thức và sự tương tác với giảng viên vẫn được đảm bảo ở mức tốt nhất

Xem thông tin
MAC EDU Hệ Thống Anh Ngữ Quốc Tế